20 de novembro de 2007

A MULLER DO XUIZ

Debeche anda-la vida ben cara, cando a muller do Xuíz do 11-M, ten que publicar un libro que titula , La soledad del juzgador. Gómez Bermúdez y el 11-M.
Un que xa está un pouco farto de toda historia, na que hai tantos puntos que non se aclaran de verdade, agora sae Elisa Beni, periodista e xefa prensa do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid e trátanos de aclarar a altísima misión que tiña o seu marido o enxuiza-los feitos que sucederon o fatídico 11 de Marzo de 2004.
Sempre deberá existir un motivo para publicar un libro, unha preocupación, un interés no autor que nos quere facer compartir, e me pregunto eu, cal e o propósito de muller do xuíz.
A min chéirame que é un apoio que necesita o Maxistrado para xustificar algún matiz que non puido introducir na sentencia, algún ardid que de momento non alcanzo a entender para convencernos da valentía, honradez e profesionalidade do Xulgador.
Sinceiramente coido que si o libro se editara unha vez que a sentencia fora firme, pois ata tiña un pase pero cando está supeditada o recurso do Supremo, e polo que din, coméntanse e expóñense argumentos que non aparecen no fallo, non hai máis que pensar que é un complemento a medio de caixa de ferramentas para ir destripando o acontecido na sá da Audiencia Nacional.