28 de junho de 2017

ARDE LVCVS

A cidade agarda a invasión foránea, namentras a Muralla recapacita se realmente garda algo máis que dous mil anos de historia. Os indíxenas temos poucas forzas para aguantar máis envites, convidaremos os amigos a comer e beber, o verán chega serio e as roupas de patricio lucense cheiran a alcanfor. As mellores armas que temos son a lingua que nos da cultura e dignidade e a afouteza -de qué me soa esto- de que temos unha festa para uso e disfrute de propios e extraños, e so falta que ninguén resulte mancado

5 de junho de 2017