29 de março de 2017

BREXiT

10 DOWNING STREET LONDON THE PRIME MINISTER 29 de Marzo de 2017 O 23 de xuño do pasado ano, o pobo do Reino Unido votou a favor da saída da Unión Europea. Como xa dixen, esa decisión non supuxo un rexeitamento aos valores que compartimos como europeos. E tampouco foi un intento de prexudicar á Unión Europea ou a calquera dos países que seguen pertencendo a ela. Pola contra, o Reino Unido quere que a Unión Europea teña éxito e prospere. O referendo foi máis ben un voto para restaurar, desde o noso punto de vista, a nosa autodeterminación nacional. Imos da Unión Europea, pero non de Europa; e queremos seguir sendo uns socios e aliados comprometidos cos nosos amigos de todo o continente. A principios deste mes, o Parlamento do Reino Unido confirmou o resultado do referendo votando con maiorías claras e convincentes en ambas as Cámaras a favor do Proxecto de Lei de (Notificación da Saída) da Unión Europea. O proxecto de lei foi aprobado polo Parlamento o 13 de marzo, recibiu o consentimento real da súa Maxestade a Raíña e converteuse en Lei Parlamentaria o 16 de marzo. Hoxe, por tanto, escríbolle para dar efecto á decisión democrática do pobo do Reino Unido. Pola presente notifico ao Consello Europeo, de conformidade co Artigo 50(2) do Tratado da Unión Europea, a intención do Reino Unido de saír da Unión Europea. Así mesmo, de conformidade co mesmo Artigo 50(2) tal e como se aplica no Artigo 106 a do Tratado que establece a Comunidade Europea da Enerxía Atómica, comunico ao Consello Europeo a intención de Reino Unido de saír da Comunidade Europea da Enerxía Atómica. Por conseguinte, debería considerarse que as referencias que se fagan nesta carta á Unión Europea inclúen unha referencia á Comunidade Europea da Enerxía Atómica. Esta carta establece o enfoque dado polo Goberno da súa Maxestade aos debates que manteremos sobre a saída do Reino Unido da Unión Europea e sobre a asociación profunda e especial que esperamos gozar -como o seu amigo e veciño máis próximo- coa Unión Europea unha vez que saiamos dela. Cremos que estes obxectivos redundan no interese non só do Reino Unido senón tamén da Unión Europea e do mundo en xeral. O mellor para o Reino Unido e para a Unión Europea é que utilicemos o posterior proceso para alcanzar estes obxectivos de maneira equitativa e ordenada, e co menor trastorno posible para ámbalas partes. Queremos asegurarnos de que Europa siga sendo forte e próspera, e de que sexa capaz de proxectar os seus valores, liderar ao mundo e defenderse das ameazas á seguridade. Queremos que o Reino Unido, mediante unha nova asociación profunda e especial alianza cunha Unión Europea forte, desempeñe plenamente o papel que lle corresponde para alcanzar estes obxectivos. En consecuencia, parécenos necesario acordar os termos da nosa futura asociación ao mesmo tempo que os da nosa saída da Unión Europea. O Goberno quere abordar estes debates con ambición, dando aos cidadáns e ás empresas do Reino Unido e da Unión Europea -e de feito, de terceiros países de todo o mundo- a maior certidumbre posible, e canto antes. Gustaríame propoñer algúns principios que talvez axuden a modelar os nosos futuros debates, pero antes de facelo, debería poñelos ao día sobor do proceso que emprenderemos no plano nacional, no Reino Unido. O proceso en Reino Unido Como xa anunciei, o Goberno presentará unha lexislación que revogará a Lei do Parlamento -a Lei das Comunidades Europeas 1972-, que fai efectivas as leis da UE no noso país. Na práctica, dita lexislación converterá o conxunto das leis europeas actuais (o acervo comunitario) en leis de Reino Unido, cando iso resulte práctico e adecuado. Isto significa que haberá seguridade para os cidadáns de Reino Unido e calquera persoa da Unión Europea que faga negocios en Reino Unido. O Goberno levará a cabo consultas sobre o modo de elaborar e aplicar esta lexislación, e mañá publicaremos un Libro branco. Temos así mesmo a intención de presentar varios documentos lexislativos máis que abordan asuntos concretos relacionados coa nosa saída da UE, tamén con vistas a garantir a continuidade e a certidume, especialmente para as empresas. Por suposto, seguiremos cumprindo coas nosas responsabilidades como Estado membro mentres sigamos pertencendo á Unión Europea, e a lexislación que propoñemos non entrará en vigor ata que salgamos dela. Desde o principio e no transcurso dos debates, negociaremos como un único Reino Unido, tendo debidamente en conta os intereses específicos de cada nación e rexión do Estado, a medida que o fagamos. Polo que respecta á devolución de poderes a Reino Unido, levaremos a cabo consultas exhaustivas sobre os poderes que deben residir en Westminster e os que deben transferirse a Escocia, Gales e Irlanda do Norte. Pero o Goberno espera que o resultado deste proceso sexa un aumento significativo da capacidade de toma de decisións de todas as administracións ás que se transfiran poderes. Negociacións entre Reino Unido e a Unión Europea O Reino Unido quere pactar coa Unión Europea unha asociación profunda e especial que abarque a cooperación en materia económica e de seguridade. Para iso, cremos necesario acordar as condicións da nosa futura alianza ao mesmo tempo que as da nosa saída da UE. Se, a pesar diso, saímos da Unión Europea sen un acordo, a nosa postura inicial é que teriamos que comerciar segundo as condicións da Organización Mundial do Comercio. En canto á seguridade, a incapacidade para alcanzar un acordo supoñería un debilitamento da nosa cooperación na loita contra o crime e o terrorismo. En tales circunstancias, tanto Reino Unido como a Unión Europea terían, está claro, que afrontalos cambios, pero non é o resultado ao que ambas as partes deberían aspirar. En consecuencia, debemos esforzarnos por evitar ese desenlace. Por estes motivos, queremos ser capaces de pactar unha asociación profunda e especial, que aborde a cooperación en materia económica e de seguridade, pero tamén porque queremos asegurarnos de que Europa segue sendo forte e próspera, e capaz de liderar o mundo difundindo os seus valores e defendéndose das ameazas á súa seguridade. E queremos que Reino Unido desempeñe plenamente o seu papel para facer realidade esa aspiración para o noso continente. Principios propostos para os nosos debates Anticipándome aos debates que pronto iniciaremos, gustaríame propoñer algúns principios que poderiamos acordar, a fin de garantir que o proceso sexa tan fluído e frutífero como sexa posible. i. Deberiamos relacionarnos dun modo construtivo e respectuoso, cun espírito sincero de cooperación Desde que me convertín en primeira ministra de Reino Unido, escoiteille con atención a vostede, aos meus homólogos, os xefes de Goberno, e aos presidentes da Comisión e o Parlamento europeos. Esa é a razón pola que Reino Unido non aspira a formar parte do mercado único: entendemos e respectamos a súa postura de que as catro liberdades do mercado único son indivisibles e non poden "escollerse a vontade". Tamén entendemos que haberá consecuencias para Reino Unido tras a súa saída da UE: sabemos que perderemos influencia sobre as normas que afectan á economía europea. Tamén sabemos que, cando comercien coa UE, as empresas de Reino Unido terán que adaptarse a normas pactadas por institucións das que xa non formaremos parte, da mesma maneira en que o fan noutros mercados estranxeiros. ii. Os nosos cidadáns deben ser sempre o primeiro Existe unha complexidade evidente nos debates que estamos a piques de emprender, pero debemos lembrar que, no centro das nosas conversacións, atópanse os intereses de todos os nosos cidadáns. Por exemplo, hai moitos cidadáns do resto da UE que viven en Reino Unido e cidadáns de Reino Unido que viven noutros países da Unión Europea, e debemos tratar de chegar pronto a un acordo sobre os seus dereitos. iii. Debemos esforzarnos por conseguir un acordo xeral Queremos pactar unha asociación profunda e especial entre Reino Unido e a UE, que abranga a cooperación en materia económica e de seguridade. Teremos que debater a maneira de establecer un acordo xusto sobre os dereitos e obrigacións de Reino Unido como Estado membro saínte, que sexa acorde á letra e o espírito da continua colaboración do Reino Unido coa UE. Pero cremos necesario acordalas condicións da nosa futura asociación ao mesmo tempo que as da nosa saída da UE. iv. Debemos traballar xuntos para minimizar os trastornos e xerar tanta certidume como sexa posible Os investidores, as empresas e os cidadáns tanto de Reino Unido como dos 27 Estados membros restantes -e os de terceiros países de todo o mundo- queren ter a posibilidade de facer plans. Para evitar calquera posible situación límite mentres pasamos da nosa actual relación á nosa futura asociación, ás persoas e as empresas de Reino Unido e a UE seríalles útil dispoñer de prazos de execución, para adaptarse de maneira sinxela e ordenada ás novas disposicións. Se nos poñemos de acordo nisto desde o principio do proceso, axudaremos a todas as partes a minimizar trastornos innecesarios. v. En especial, debemos prestar atención á singular relación de Reino Unido coa República de Irlanda e á importancia do proceso de paz de Irlanda do Norte A República de Irlanda é o único Estado membro da UE cuxo territorio linda co de Reino Unido. Queremos evitar que volva crearse unha fronteira difícil de penetrar entre ambos os países, ser capaces de manter a Zona de Viaxe Común entre nós e estar seguros de que a saída de Reino Unido da UE non prexudica á República de Irlanda. Tamén temos a importante responsabilidade de asegurarnos de que non se toma ningunha medida que poña en perigo o proceso de paz de Irlanda do Norte, e seguir cumprindo o Acordo de Belfast. vi. Debemos iniciar conversacións técnicas sobre ámbitos políticos concretos canto antes, pero debemos dar prioridade ás dificultades principais Pactar un enfoque de alto nivel para os problemas derivados da nosa saída será, por suposto, unha das primeiras prioridades. Pero tamén propoñemos un Acordo de Libre Comercio audaz e ambicioso entre Reino Unido e a Unión Europea. Este debería ter maior alcance e ser máis ambicioso que calquera acordo similar anterior, de maneira que abranga sectores cruciais para as nosas economías interconectadas, como os servizos financeiros e as industrias en rede. Iso esixirá conversacións técnicas detalladas, pero dado que Reino Unido é actualmente un Estado membro da UE, ambas as partes teñen marcos regulamentarios e normas xa coincidentes. Por tanto, debemos dar prioridade ao modo de controlar a evolución dos nosos marcos regulamentarios, a fin de preservar unha contorna comercial xusta e aberto, e ao modo de solucionar as controversias. En canto ao alcance da nosa asociación -tanto en materia económica como de seguridade- , os meus funcionarios presentarán propostas detalladas para unha cooperación profunda, ampla e dinámica. vii. Debemos seguir traballando xuntos para promover e defender os valores europeos que temos en común Talvez agora máis que nunca, o mundo necesita os valores democráticos e liberais de Europa. Queremos desempeñar o noso papel para garantir que Europa segue sendo forte e próspera, e capaz de liderar o mundo difundindo os seus valores e defendéndose das ameazas á súa seguridade. O labor que temos por diante Como dixen, o Goberno do Reino Unido quere pactar unha asociación profunda e especial coa UE, que comprenda a cooperación en materia económica e de seguridade. Nunha época na que o crecemento do comercio mundial retárdase e existen indicios de que os instintos proteccionistas intensifícanse en moitos lugares do mundo, Europa ten a responsabilidade de defendelo libre comercio, polo ben de todos os nosos cidadáns. Así mesmo, a seguridade de Europa é máis fráxil hoxe que en ningún outro momento desde o final da Guerra Fría. O debilitar a nosa cooperación en pos da prosperidade e a protección dos nosos cidadáns sería un erro moi custoso. Os obxectivos do Reino Unido en relación coa nosa futura asociación seguen sendo os expostos no meu discurso en Lancaster o 17 de xaneiro e no posterior Libro Branco, publicado o 2 de febreiro. Somos conscientes de que será complicado alcanzar un acordo tan amplo nos dous anos que o Tratado establece para negociar a nosa saída. Pero cremos necesario acordar as condicións da nosa futura asociación ao mesmo tempo que as da nosa saída da UE. Partimos dunha situación única para estes debates: proximidade regulamentaria, confianza nas institucións da outra parte e un espírito de cooperación que se remonta a décadas atrás. Por estas razóns, e porque a futura asociación entre Reino Unido e a UE é tan importante para ambas as partes, estou convencida de que se pode chegar a un acordo no prazo establecido polo Tratado. Carta remitida pola Premier Británica a Presidencia da Unión