24 de março de 2009

XORNADAS SOBRE RAMON PIÑEiROOnte, nun acto solemne, inauguráronse na Diputación unhas xornadas sobre Ramón Piñeiro que se fan baixo a dirección da Fundación Carlos Casares. Son as primeiras que se fan no ano de Piñeiro, ainda que deben ser para xubilados e pensionistas xa que hai moitas comunicacións que son pola mañán.
Na primeira xornada, celebrarónse as comunicacións de Carlos Barros a que non puiden asistir por cuestións profesionais, pero sí a de Justo Beramendi, que tratou sobre a relación que houbo entre Ramón Piñeiro e o nacionalismo galego. Foi moi amena, como case sempre son as do profesor Beramendi, que sintetiza catro etapas na vida política do de Láncara, unha primeira nacionalista, ata a guerra civil, unha galeguista militante ata a fundación de Galaxia, unha terceira de compromiso cultural e finalmente a do afastamento do galeguismo militante e do nacionalismo.
Pola tarde, co tema da saudade como fío, Carlos Fernández, tamén dun modo profesoral e pedagóxico expresounos a metáfora que Piñeiro usou do termo saudade como Galicia, como expresión política e filosófica do país. Achegou datos sobor da especialización dos homes de Galaxia e dos cometidos que lles ía encargando Ramón Piñeiro como piares de Galicia, a Paisaxe, o Lirismo, a Saudade e o Humor, que foron amplamente tratados tamén nos cadernos de Grial.