16 de julho de 2007

PARA UN MENIÑO DE PONTEAREASPelexade polo inferno dos lumes
Acusádevos mutuamente
Traicionade a pureza
Brutos

Despelexadevós pola miseria do tren
Euros para aquí e para acolá
Outa velocidade
Merda

Comisionádevos para reformar
dictade artigos os medios
desinformade
Mentira

Seguide a enchernos de progreso
de cidades de incultura
de redes de soedade
Inferno

As cotas do leite que se verte nos híper
Abundancia e benestar
Mesquindade
Fame

Nin pan nin chiculate, nin bicos de boas noitas
Nin arroz nin nada
Ide e contádeo
Morte