19 de maio de 2016

CENTENARiO DAS iRMANDADES

No teatro Rosalía de Castro da Coruña, tivo lugar un acto emocionante organizado pola Real Academia Galega para conmemoralo centenario das Irmandades da Fala. So pola actuación das catro corais que levan espallando a nosa lingoa dende comezos do século pasado xa sería suficiente a asistencia, pero a leitura de textos de Antón Vilar Ponte fulcrais para entendela importancia das irmandades no so para entender a recuperación do idioma senón na propia conciencia de Galicia como pobo e como nazón, asi como outros textos de irmáns que colabouraron na divulgación e universalidade da nosa lingoa, coma Risco, Viqueira e Rei Soto, foron o complemento para disfrutar dunha noitiña coruñesa arrodeado de galeguidade. .