20 de agosto de 2012

13 de agosto de 2012

LONDON 2012

Rematados os Xogos Olímpicos que desta xeira se celebraron en London, habería que facer un comentario do que pasou nesta dúas semáns pasadas.