3 de junho de 2010

GAZA


Remíteme Dario Xohán Cabana un texto da Organización Avaaz, que sería conveniente botarlle unha ollada a quén lle poida interesar.

Sem comentários: