9 de setembro de 2008

BLAS LOURÉS


Hoxe, no Círculo das Artes inaugúrase unha exposición de Xesús Blas Lourés, pintor lugués sobradamente coñecido e moi ligado a Institución que o presenta, xa que durante moito tempo foi quén nos deu na súa escola de debuxo do Círculo as primeiras leccións e quén nos puxo en contacto ca arte de vangarda.


Pero desto e de moito máis falaremos mañán, cando vexamos a mostra do, penso eu, artista vivo máis representativo da pintura galega do século XX.