20 de dezembro de 2010

CONGRESO DE ECONOMiA


Hoxe pola mañán celebrouse o 85 cabodano dun Congreso de Economía que tivo lugar en Lugo no ano 1.925, o que asistiron sobranceiros persoaxes da Galicia de principios de século -pasado-.
Vicente Risco ten falado e escribido sobre daquel Congreso no tivo ocasión de formular diante dos rexionalistas galegos as primeiras liñas sobre o proxecto de Autonomía de Galicia que abrollou no Título II do Estatuto do 36, e que a día de hoxe se poden reproducir sen nengún problema.
O resumo do Congreso e que van oitenta anos perdidos.

Sem comentários: