7 de dezembro de 2007

POBRE MUNDO RICO

Rematan de aparecer unhos datos que persoalmente a min me parecen estremecedores en tanto que pode que o ano 2008, 700.000 galegos vivan por debaixo do umbral da pobreza, e dicir que non teñen para vivir 600 € mensuais.
Certamente cando andamos a facer cuestacións para países pobres, resulta que o 20% de nosoutros, escasamente ten para comer mensualmente.
Quero pensar que eses datos só valoran os ingresos que poden figurar oficiais nas terminais administrativas e aí non aparecen as aportacións os fogares que se achegan por as propias labores agrícolas xa que máis do 70% dos estadisticamente pobres viven no rural sin ingresos propios.
Si eso fora así o noso campo quédanlle tres telediarios, xa que non haberá xeracións novas que queiran adicarse os traballos agrícolas e gandeiros, e en pouco tempo teremos nos arrabaldos das cidades, si é que xa non empeza a habelos, concentracións de deseherdados na busca de algo que levarse a boca.

Sem comentários: